Entreprenad

Vi erbjuder stålkonstruktioner, stödben och ramverk till den svenska marknaden. Detta möjliggörs via ett samarbete med en polsk legotillverkare med svenska ägare. Företaget vi samarbetar med har lång och gedigen erfarenhet av de krav som ställs på den svenska marknaden gällande kvalitet och leveranssäkerhet. Bakgrunden till detta är att företaget sedan många år samarbetat och levererat produkter till fler av Sveriges största tillverkande industrier. I de allra flesta fall arbetar vi med helt kundunika lösningar när det gäller denna typ av produkter.

Varmt välkommen att kontakta oss för närmare diskussioner kring vad vi kan göra för just Ert företag. Du når oss på telefon +46 8 520 175 45 alternativt med e-post till info@padr.se.