Hyttdetaljer

Vi har som en av få leverantörer möjligheten att leverera komplett monterade hytter med egenproducerade detaljer/produkter. Detta innebär att vi erbjuder allt ifrån konstruktion och design till tillverkning och montering.
 

Majoriteten av vårt arbete innebär att vi arbetar med kundspecifika lösningar, utöver detta erbjuder även vi ett produktprogram av standardprodukter så som styrkolonner och instrument. När det gäller plastdetaljer har vi ett av marknadens bredaste utbud av material och tillverkningsmetoder, vilket medför att vi alltid kan erbjuda våra kunder den mest optimala lösningen på deras behov.