ISO-certifiering

Vi är sedan 2011 ISO 14001 och ISO 9001 certifierade och vi arbetar ständigt med att förbättra oss.

Certifierad distributör

Vi är sedan september 2014 certifierad distributör för Alfa Laval EFU värmeväxlare.