Kvalitetspolicy

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalité på utsatt leverans datum. Vi står till kundens förfogande med hög service anda och specialkunskap. Vår kvalitetspolicy samman-fattas enl. följande punkter:

 • Vi har stort standard sortiment med de flesta bearbetningar hemma på hyllan vilket ger kunden snabb leveranstid!
 • Vi har möjlighet att ta hand om special lösningar enl. kunds önskemål som kan levereras med mycket kort varsel!
 • Vi ska hålla korta handläggningstider!
 • Vi ska hålla konkurrenskraftiga priser i förhållande till den höga servicegrad som erbjuds!


För att uppnå detta ska alla medarbetare:

 • Ha rätt kompetens
 • Ha service anda
 • Hålla vad de lovar
 • Ge korrekt information


För att ständigt förbättras ska vi:

 • Se till att vår personal har rätt utbildning/kompetens
 • Vara lyhörda på kundernas åsikter
 • Jobba aktivt med våra kvalitetsmål, uppnå dem och jobba aktivt mot nya mål.