Miljöpolicy

Parmab Drivelements miljöpolicy att vi ska arbeta på ett så humant sätt för miljön som möjligt. Vi arbetar för ständig förbättring för miljön, förebygga föroreningar och minska miljöbelastningen från vår verksamhet. Energi, material och naturresurser ska nyttjas så effektivt som möjligt. Vi skall uppfylla alla miljölagar och krav inom miljöområdet. Vi skall bidraga till en hållbar utveckling där man tar tillvara på den miljö och de resurser som finns idag och som vi lämnar över till våra efterlevande. Alla anställda på Parmab Drivelement AB skall medverka till att denna miljöpolicy följs och att våra kunder, leverantörer informeras om vår policy och vårt miljöarbete. 

Åtgärder som görs på Parmab Drivelement AB för att minska företagets miljöbelastning:

  • Vi köper i möjligaste mån miljöanpassade produkter
  • Förpackningsmaterialet från leverantörerna återanvänds och skickas till företagets egna kunder.
  • Plåtskrot och grovsopor körs till SRV:s anläggning i närheten och återvinns.
  • Vi försöker skicka all information vi kan till kunder via e-post för att spara på papper, transport för posten och spara portokostnader.