certifikat

Miljöpolicy

Parmab Drivelements miljöpolicy att vi ska arbeta på ett så humant sätt för miljön som möjligt. Vi arbetar för ständig förbättring för miljön, förebygga föroreningar och minska miljöbelastningen från vår verksamhet. Energi, material och naturresurser ska nyttjas så effektivt som möjligt. Vi ska uppfylla alla miljölagar och krav inom miljöområdet. Vi ska bidra till en hållbar utveckling där man tar tillvara på den miljö och de resurser som finns idag och som vi lämnar över till våra efterlevande. Alla anställda på Parmab Drivelement AB ska medverka till att denna miljöpolicy följs och att våra kunder, leverantörer informeras om vår policy och vårt miljöarbete. 

 

Åtgärder som görs på Parmab Drivelement AB för att minska företagets miljöbelastning:

  • Vi köper i möjligaste mån miljöanpassade produkter
  • En papperstuggningsmaskin förstör alla icke aktuella dokument och blir sedan till packmaterial som skickas till kund med godset
  • Efter borrning av mellanstycken av t.ex. aluminium samlas spån upp och återanvänds hos ett grannföretag.
  • Vid köp av avfettningsmedel för bilarna kontrolleras att tensiderna i bilvårdsmedlen är nedbrytnings bara.
  • Förpackningsmaterialet från leverantörerna återanvänds och skickas till företagets egna kunder.
  • Plåtskrot och grovsopor körs till SRV:s anläggning i närheten och återvinns.
  • Firmabil ska vara miljöbil.
  • Vi försöker skicka all information vi kan till kunder via e-post för att spara på papper, transport för posten och spara portokostnader.