Tryckstegrare

Hydrauliska tryckstegrare

MP-serien med hydrauliska tryckstegrare har en fram- och återgående rörelse och ökar automatiskt det tillförda trycket till ett högre sluttryck. Under tryckuppbyggnaden tillhandahålls ett jämnt flöde. När sluttrycket uppnåtts stannar tryckstegraren och kommer bara att arbeta för att kompensera eventuell förbrukning av olja. Alla övertrycksventiler är integrerade i tryckstegraren. Som tillval finns också en kontrollventil för att evakuera oljan på högtryckssidan till tanken (MP-T och MP-2000). Högtryckssidan kontrolleras av tryckstegraren genom lågtrycksventiler, vilket håller kostnaderna nere till ett minimum. MP-serien har ett kompakt utförande vilket möjliggör en placering nära högtryckscylindern och långa högtrycksanslutningar kan undvikas.

Regenerativventiler

Denna serie med regenererande ventiler är konstruerade för att öka hastigheten i dina cylindrar utan att ändra pumpinställningarna. Denna egenskap är speciellt viktig för att hålla nere cykeltiden. Regenerativventilerna erbjuds i två versioner, SV-serien och SVA-serien. SV-serien har en konstant regeneration. SVA-serien är en kraftberoende ventil som ger en hög hastighet tills kolvstången känner motstånd. Vid detta tillfälle kommer SVA-ventilen automatiskt att sänka hastigheten för att säkerställa att full kraft är tillgänglig i cylindern. Regenerativventilerna jobbar helt automatiskt utan                             manuell justering och behöver ingen separat styrning.