Nivåglas

Våra nivåglas är grupperade i fyra grupper, Multicontrol, Top level, Miniatyr samt Universal.

Multicontrol

Mulicontrol (LV) nivåglas kan fås i vilken längd som helst mellan 127 och 3000 mm (C/C mått mellan monteringshålen). För större kvantiteter kan nivåglasen tryckas med kundens specificerade skala etc.

LV - Visuellt nivåglas
Endast visuell kontroll av vätskenivån. Kan förses med temperatursensor (PT100 eller PT1000) och en eller två avstängningsventiler.

LV-T - Visuellt nivåglas med intern termometer
Visuell kontroll av vätskenivån samt utrustad med termometer graderad från 0°C till 100°C. Även Fahrenheit gradering. Kan förses med temperatursensor (PT100 eller PT1000) och en eller två avstängningsventiler.

LV-TS - Visuellt nivåglas med extern termometer
Visuell kontroll av vätskenivån samt utrustad med extern termometer (bimetall) graderad från 0°C till 120°C. Även Fahrenheit gradering. Kan förses med temperatursensor (PT100 eller PT1000).

LV/E1 - Visuellt och elektriskt nivåglas
För både visuell och elektronisk kontroll av vätskenivån. Det nedre fästet är utrustat med kontakt för indikering av min. nivå. Kan förses med extern termometer (bimetall) och en eller två avstängningsventiler.

LV/E2 - Visuellt och elektriskt nivåglas
För både visuell och elektronisk kontroll av vätskenivån. Det nedre och det övre fästena är utrustade med kontakter för indikering av min. och max. nivå. Kan förses med extern termometer (bimetall) och en eller två avstängningsventiler.

LV/E+Sn - Visuellt och elektriskt nivåglas med valbar flerfunktion
För både visuell och elektronisk kontroll av vätskenivån. Inget av fästena är utrustade med kontakter men ett antal flyttbara kontakter ät monterade. Max. antal sensorer är 4 st. Kan förses med extern termometer, temperatursensor och en eller två avstängningsventiler.

LV/E1+Sn - Visuellt och elektriskt nivåglas med valbar flerfunktion
För både visuell och elektronisk kontroll av vätskenivån. Det nedre fästet är utrustat med kontakt för indikering av min. nivå och ett antal flyttbara kontakter ät monterade. Max. antal sensorer är 4 st. Kan förses med extern termometer och en eller två avstängningsventiler.

Top level

Top level (TL) nivåglas finns i längderna 76, 127 och 254 mm (C/C mått mellan monteringshålen). De kan utrustas med bimetalltermometer graderad från 0°C till 120°C. Även Fahrenheit gradering.

TL - Visuellt nivåglas
Endast visuell kontroll av vätskenivån.

TL/E - Visuellt och elektriskt nivåglas
För både visuell och elektronisk kontroll av vätskenivån. Det nedre fästet är utrustat med kontakt för indikering av min. nivå.

TL/T - Visuellt nivåglas med termostat
Visuell kontroll av vätskenivån samt utrustad med förinställd termostat (50°C, 60°C, 70°C eller 80°C).

Broschyr, se TL/E

TL/TE - Visuellt och elektriskt nivåglas med termostat
För både visuell och elektronisk kontroll av vätskenivån samt utrustad med förinställd termostat (50°C, 60°C, 70°C eller 80°C). Det nedre fästet är utrustat med kontakt för indikering av min. nivå.

Broschyr, se TL/E

TL/P - Visuellt nivåglas med temperatursensor
Visuell kontroll av vätskenivån samt utrustad med temperatursensor, PT100 (-50°C till +150°C).

Broschyr, se TL/E

TL/PE - Visuellt och elektriskt nivåglas med temperatursensor
För både visuell och elektronisk kontroll av vätskenivån samt utrustad med temperatursensor, PT100 (-50°C till +150°C). Det nedre fästet är utrustat med kontakt för indikering av min. nivå.

Broschyr, se TL/E

Miniatyr

Miniatyr (LV/M) nivåglas finns i längderna 76, 127 och 254 mm (C/C mått mellan monteringshålen).

LV/M- Visuellt nivåglas
Endast visuell kontroll av vätskenivån.

LV/M-76-S1 - Visuellt och elektriskt nivåglas
För både visuell och elektronisk kontroll av vätskenivån. Det nedre fästet är utrustat med kontakt för indikering av min. nivå.

Universal

Universella nivåglas för många applikationer. Nivåglasen kan fås i vilken längd som helst mellan 150 och 4000 mm (C/C mått mellan monteringshålen).

LUN/LMU - Visuellt nivåglas
Endast visuell kontroll av vätskenivån. Fästena kan fås i glasfiberarmerad nylon (LUN) eller anodiserad aluminium (LMU). Som extra tillval finns rostfritt stål.

LMU+IE1 - Visuellt och elektriskt nivåglas
För både visuell och elektronisk kontroll av vätskenivån. Det nedre fästet är utrustat med kontakt för indikering av min. nivå. Kan förses med extern termometer (bimetall).

LMU+IE2 - Visuellt och elektriskt nivåglas
För både visuell och elektronisk kontroll av vätskenivån. Det nedre och det övre fästena är utrustade med kontakter för indikering av min. och max. nivå. Kan förses med extern termometer (bimetall).

Broschyr, se LUM+IE1